نبود باغ مادری پسته در ایلام، مشکلات باغداران را دوچندان کرده است‌

مدیر باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام از نبود باغ مادری پسته استاندارد در استان برای تامین پیوند استاندارد انتقاد کرد.

14 خرداد 1403

ارتقا ظرفیت تصفیه خانه آب شهر ایلام  از 540 به 800 لیتر در ثانیه از برنامه های آبفای ایلام
در دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با استاندار ایلام مطرح ش
جهاد آبرسانی، نگین درخشان خدمت جهادی
تبیین دستاوردهای دولت سیزدهم در گفتگو با سرپرست شرکت آبفای استان ایلام: