آرشیو : اقتصادی
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام خبر داد:

تعویض همزمان الکتروموتور و پمپ شناور چاه آب شرب روستاهای «بره بیجه» و «عین خوش» شهرستان دهلران

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: در یک اقدام جهادی و به طور همزمان، الکتروموتور و پمپ شناور چاه آب شرب روستاهای «بره بیجه» و «عین خوش» شهرستان دهلران تعویض و جمعیتی بالغ بر 6000 نفر از آب شرب پایدار و سالم برخوردار شدند.

08 اردیبهشت 1403

ارتقا ظرفیت تصفیه خانه آب شهر ایلام  از 540 به 800 لیتر در ثانیه از برنامه های آبفای ایلام
در دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با استاندار ایلام مطرح ش
جهاد آبرسانی، نگین درخشان خدمت جهادی
تبیین دستاوردهای دولت سیزدهم در گفتگو با سرپرست شرکت آبفای استان ایلام: