آرشیو : آگهی دولتی

آگهی مناقصه عمومی جهاد کشاورزی

آگهی مناقصه عمومی تجديد مناقصه یک مرحله ای شماره 02/1403(شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2003000221000002)   نام دستگاه مناقصه گزار(کارفرما): سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام          ردیف عنوان پروژه تعداد (نفر) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) مدت انجام کار(ماه) شرایط مناقصه گران 1 حراست و حفاظت فیزیکی کلیه اماکن و تأسیسات و محیط های اداری […]

03 اردیبهشت 1403